Links

Hieronder zijn Links opgenomen naar andere Telefoon en Telegraaf musea, verzamelaars van Telefoons, Telegraaf en materialen,  en andere interessante webpagina’s met betrekking tot Telegrafie en Telefonie.

Telefoonmusea:                                                               
Houwelingen Telecommuseum
Het Telefoonmuseum.EU
Beeld en Geluid Den Haag (Muscom)
Telefoniemuseum Rotterdam
Historische Collectie Verbindingsdienst

Verzamelaars / Restaurateurs
Arwin Schaddelee  (Matilo)
Fons Vanden Berghen (Telegrafie) (B)
Jasper de Kat Angelino ,
(Dutchtelecom)
 Bert Wijnands
(Bert’s Telephone Collection)
Hans van Poppell

Diversen
Teles , Telecommmunicatie Erfgoed Stichting (Alcatel)
sTEN,  Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland
Rob Kalmeijer: artikelen over Telecommunicatie
Stichting Erfgoed Ericsson Nederland
Studie Verzameling EWI Delft
PostHistorie, Historische Poststukken en ook Telegraaf