Links

Hieronder zijn Links opgenomen naar andere Telefoon en Telegraaf musea, verzamelaars van Telefoons, Telegraaf en materialen,  en andere interessante webpagina’s met betrekking tot Telegrafie en Telefonie.

Telefoonmusea:                                                               
Houwelingen Telecommuseum
Het Telefoonmuseum.EU
Beeld en Geluid Den Haag (Muscom)
Telefoniemuseum Rotterdam
Historische Collectie Verbindingsdienst
JKL Museum (USA)

Verzamelaars / Restaurateurs
Arwin Schaddelee  (Matilo)
Fons Vanden Berghen (Telegrafie) (B)
Jasper de Kat Angelino ,
(Dutchtelecom)
 Bert Wijnands
(Bert’s Telephone Collection)
Hans van Poppell
Christoph T.M. Krause
(TELCOLON)

Teles , Telecommmunicatie Erfgoed Stichting (Alcatel)
sTEN,  Stichting Telecommunicatie Erfgoed Nederland
Rob Kalmeijer: artikelen over Telecommunicatie
Stichting Erfgoed Ericsson Nederland
Studie Verzameling EWI Delft
PostHistorie, Historische Poststukken en ook Telegraaf
Radio Kootwijk, Historie van Radio Kootwijk en meer
Atea museum, Site over de geschiedenis van Atea met daarin veel afbeeldingen